top of page

Fake it until you make it

חבר יקר שכולו נתינה ואהבה, שאל אותנו בצאת ט׳ באב- איך תהיה אהבת חינם בעם ישראל?

אז במיוחד לרגל ט״ו באב נכתוב כאן איזה רעיון קצר שאולי יכול לתפוס בעניין:


יש גישה עסקית שנקראת -

Fake it until you make it


בגישה זו, אם יש לך רעיון למוצר כלשהו, אך עדיין לא סיימת לפתח אותו או אפילו פחות מכך- אתה בכלל עדיין בשלבי תכנון! והמוצר עדיין בגדר של רעיון בלבד, תעמיד פנים כאילו כבר יש לך מוצר מוכן ותתחיל למכור אותו! כמובן שתתחייב לאספקה מאוחרת ולא מיידית.


ומה עכשיו?


עם הכסף שתקבל עבור המכירות, תמשיך לפתח את המוצר בכל הכוח והמשאבים העומדים לרשותך (ואף יותר מכך), עד אשר יהיה לך את המוצר ביד ובכמויות שהתחייבת עליהם לרוכשים.

תעמיד פנים רק בהתחלה כמובן, אח״כ תהפוך את המוצר למציאות קיימת.


אז את אותו הדבר אפשר לנסות גם באהבת חינם:


אין לך עדיין את המוצר הזה שנקרא אהבת חינם? אתה בשלבי תכנון ופיתוח? מצוין. תעמיד פנים כאילו יש לך אותו כבר כעת ותמכור אותו בכמויות גדולות. סביר להניח שתקבל אהבה בחזרה בתמורה, ועם זה תמשיך לפתח את המוצר שלך, עד שהוא יהפוך למציאות קיימת ♥️

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page