top of page

עוד אבינו חי, עם ישראל חי

לפני כשבועיים הבחנתי בפרט חדש בתמונה הזאת של חמותי יונה ובן זוגה מרדכי האהובים עלינו כל כך, עליהם השלום, שנרצחו בשבת שמחת תורה לפני כחודשיים בקיבוץ בארי.

התמונה צולמה לפני כחמש שנים במסעדה יהודית כשרה באיטליה. את הפרט החדש שהבחנתי בו אגלה בהמשך הסיפור..

בשבת הקרובה נקרא בעז״ה את פרשת ״מקץ״ בה יוסף יוצא מן הבור, מבית האסורים (ה׳, אנא עשה נס נוסף גם כעת, בחנוכה, בימינו אנו, והוצא את כל האסורים והחטופים מבני עמנו, מן הבורות שהם נמצאים בהם והחזר אותם בבקשה בריאים ושלמים לחיק משפחותיהם עוד לפני שבת הקרובה, כפי שיצא יוסף הצדיק ומעיד עליו הכתוב: ״הריצוהו מן הבור״ אז כך גם שהם יצאו 🙏🏻 )

לאחר שיוסף יוצא מבית האסורים ופותר את חלומותיו של פרעה, האחרון ממנה אותו למשנה שלו והופך אותו למעשה לשליט בפועל על ארץ מצרים. על פיו יישק דבר.

לא עובר הרבה זמן ואחיו של יוסף, אלו שמכרו אותו כעבד בעבור נעליים והורידו אותו ע״י מכירתו למצרים, באים אליו ומבקשים ממנו אוכל. אחיו אינם מזהים אותו והוא מוליך אותם קצת שולל...בונה אצלם קצת מתח לפני שהוא מתגלה אליהם.

הוא שולח אותם בחזרה לביתם ולא עובר זמן רב והם חוזרים אליו שוב ואז יוסף שואל אותם: ״השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי?״

אחיו משיבים: ״שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי״...

כל הפרטים במלואם נמצאים בפרשה- ״מקץ״, ספר בראשית פרק מ״א-מ״ד. עד כאן.


לפני כ-60 שנים כתב והלחין, הרב שלמה קרליבך ז״ל, את השיר- ״עוד אבינו חי-עם ישראל חי״ על שאלת יוסף ותשובת אחיו מהפרשה שלנו. השיר כידוע לכל הפך לסוג של המנון להרמת המורל בעם ישראל בכל הזדמנות.

השיר הזה עושה קאמבק היסטורי בחודשיים האחרונים בכל הזדמנות.

את הכיתוב ״עם ישראל חי״ שמופיע על התמונה התלויה על הקיר שמאחורי יונה ומרדכי אשר צולמה במסעדה באיטליה, ראיתי רק לפני כשבועיים.. 5 שנים לאחר צילום התמונה, כשביקשתי מה׳ כוחות להמשך החיים ואם אפשר גם איזה סימן קטן..

עם ישראל חי.


3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Omer Ben simon
Omer Ben simon
Dec 11, 2023
Rated 5 out of 5 stars.
Like

לייה קורן
לייה קורן
Dec 10, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🇮🇱

Like

Rated 5 out of 5 stars.

אשרייך ישר כח ענק

Like

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page