top of page

למה צמחים אוהבים את ארץ ישראל ?

כל מי שאוהב/ת את ארץ ישראל- כדאי לקרוא עד הסוף.

צמחיית ארץ ישראל כוללת כ 2600 מינים של צומח ויש המונים אף כ 2800 מינים !

המינים פזורים בין 30 משפחות צמחים.

264 מתוכם הוגדרו כצמחים מוגנים על פי חוק.

הצומח בארץ מתאפיין בגיוון רב עקב ריבוי איזורי האקלים בארץ ישראל, ישנם 4 סוגי אקלים, דבר לא אופייני ביחס לגודל שטחה של ארץ ישראל:

אקלים ים תיכוני, אקלים ערבתי, אקלים מדברי ואקלים הרים רמים (כמו בחרמון)

אדם בארץ ישראל יכול להיות ביום שלישי בחופשת סקי בחרמון וברביעי לצלול עם דולפינים בחוף החמים של אילת.

ומה עם בעלי החיים בארץ ישראל ?

עולם החי בארץ ישראל עשיר כמו עולם הצומח וזאת בשל מיקומה המיוחד של ארץ ישראל הנמצאת בין האיזור הממוזג מצפון לה ובין האיזור המדברי מדרום לה.

מכל האיזורים האלה השתלבו בעלי חיים רבים בארץ גם מאיזורים רחוקים וגם מקרובים.

ארץ ישראל היתה מאז ומעולם מגשרת בין אפריקה לאירופה.

במפרץ אילת קיימים מעל 5000 מינים של בעלי חיים תת ימיים !

ישראל נמצאת בנתיב נדידה של עופות רבים העוצרים בה כדי לנוח ולאכול.

בארץ ישראל ישנם אפילו הרי געש ! ב"ה הם כבויים ואינם פעילים (באיזור רמת הגולן)

נתון מעניין - על אף הטמפרטורה של מימי הים התיכון בתקופת הקיץ לא נוצרות סופות טרופיות מול חופי הארץ וזאת בשל לחץ האוויר הגבוה ששורר באיזור בתקופת הקיץ.


על ארץ ישראל חיברו המון שירי אהבה שכולנו גדלנו עליהם, כגון :

בואו נשיר לארץ יפה, פה בארץ חמדת אבות, ארץ ארץ, שלום לך ארץ נהדרת, ארץ ישראל יפה, כאן, ארץ ישראל שלי, קום והתהלך בארץ, בארץ הזאת, אין לי ארץ אחרת ועוד.


במקרא מכונה ארץ ישראל בשמות רבים כגון :

ארץ כנען, ארץ זבת חלב ודבש, הארץ הטובה, ארץ הצבי, ארץ חמדה, ארץ העברים וגם בכינוי - הארץ, ללא תוספות.

ההבטחה של ארץ ישראל לעם ישראל היא מוטיב חוזר בתורה.

מצוות רבות מבין תרי"ג מצוות מתקיימות אך ורק בארץ, כגון: ביכורים, שתי הלחם, שמיטה, תרומות ומעשרות ועוד.

בספר דברים פרק ז' פסוקים ז'-ט' נכתב :

"כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר; ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש; ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת"


בעז"ה שנזכה לראות ולפרסם את כל מעלותיה של ארץ ישראל תמיד ולהודות לקב"ה על המתנה הנפלאה הזאת שהבטיח לאבותינו ונותן אותה לנו לאחר כ 1950 שנות גלות בה אבותינו לא חדלו מלהתפלל :

"לשנה הבאה בירושלים הבנוייה"


תודה לה' שאנו זוכים לחיות בדור זה בארץ ישראל.


מוקדש לתיקון חטא המרגלים.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page