top of page

1/1/24 או כ׳ בטבת תשפ״ד?

כדאי לקרוא עד הסוף-

לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, אחת הגזרות החמורות ביותר שהוטלה על היהודים, גם בארץ ישראל, היתה להפסיק לקדש את החודש באמצעות קידוש הלבנה.

מצוות קידוש הלבנה היא מצווה שמתקיימת פעם אחת בחודש בין התאריכים ז׳ לחודש ועד י״ד לחודש.

באמצעות מצווה זו אנו זוכרים וסופרים את מניין ימות השנה עפ״י נראות הלבנה בשמים.

ספירת הימים בעצם מאפשרת לנו לדעת מתי חלים החגים בכל שנה ושנה ועוד ציוני דרך חשובים.

יהודי שלא יתחשב בספירה זו, לא בהכרח ידע מתי חל חג הפסח ועלול להיכשל באיסור אכילת חמץ או חלילה לא ידע מתי חל יום הכיפורים, וכיו״ב.

דבר נוסף- ביום הולדתו העברי של כל אדם, מזלו גובר (עפ״י הזוהר הקדוש) וכדאי לדעת מתי זה יוצא ולציין זאת. ביום זה יש ״קיצור דרך״ מיוחד לכך שיתקבלו התפילות והברכות של אותו האדם.

אז התאריך של היום הוא -

כ׳ לחודש טבת, שנת התשפ״ד

(יום ברית המילה של עורך אתר בפשטות :-)


בעז״ה שדברים אלו יהיו להשבת כל החטופים והנעדרים מעמנו ישראל, כשהם בריאים ושלמים, לחיק משפחותיהם לאלתר!

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page