top of page

שמיטה - מאמר לכבוד ט״ו בשבט

שמיטה -

( יש הפתעה למי שיגיע/תגיע לסוף המאמר הקצר ... )


התורה מצווה אותנו לחדול מכל עבודות האדמה בארץ ישראל במשך כל השנה השביעית ( במחזוריות ).

יבול שצמח באדמה שעובּדה וטופלה בשנה השביעית אינו כשר.

היום (שלא כמו בימים עברו בטרם חודשה ההתיישבות הנרחבת בארץ), כאשר התעשייה החקלאית פורחת בארץ ישראל, הלכות השמיטה רלוונטיות מאוד לכל אחד מאיתנו.

לכן, כשקונים מוצרים מן הצומח (כגון שימורים, מוצרים מוקפאים וכד') או פירות, ירקות, קטניות ודגניים בשנת השמיטה (ובשנה שלאחריה) יש לברר היטב אם נשמרו בהם הלכות שמיטה.

על אף שהשנה השביעית היתה בשנה הקודמת ( התשפ״ב ) עדיין נמכרים בשווקים יבולים משנה זו עליהם חלה קדושת שביעית גם כיום, התשפ״ג ( פירות וקטניות בעיקר, אך לא רק )

רוב המוצרים נמכרים עם ״היתר מכירה״ ויש לשים לב לרכוש במקום שמחזיק תעודת כשרות או לבדוק שיש כשרות על גבי אריזת המוצר.

והנה ההפתעה -

מקור המושג ״היתר מכירה״ בסרטון הקצר שלפניכם, הסרטון מציג ״ יומן אישי ״ שכביכול ניכתב בימי קום המדינה ע״י חקלאי בארץ ישראל.

העבודה נעשתה ע״י שתי בנות מוכשרות מכתה י״א מאחד מבתי הספר בתל אביב.

ניתן לעצור את הסרטון בכל דף על מנת לקרוא את האמור בחוברת או להאט את מהירות ההפעלה.

צפייה נעימה !Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page