top of page

עין טובה

אדם קיבל שתי עיניים

עין ימין - כדי לראות מה טוב באחרים

( ואין אדם שאין בו לפחות נקודה של טוב )

ועין שמאל - כדי לראות מה הוא יכול לתקן או לשפר בעצמו.

אנחנו לפעמים קצת הופכים את היוצרות.

בעין ימין - מסתכלים אנו על מה שטוב בעצמינו במעין גאווה סמוייה או גלוייה ולא רואים בעצמנו כל חסרון. ממש שלמות.

ובעין שמאל - אנו רואים את מה שלא טוב אצל האחר או בסביבתנו.

לא מרוצים מכלום. טענות במסווה של שאיפות.

רואים את חצי הכוס הריקה ואת הנקודה השחורה הקטנה שבדף הלבן.

צריך להפוך את היוצרות בחזרה לסדר הטוב.

להסתכל בקצת יותר חמלה על אנשים בכלל ובפרט על האנשים שאוהבים אותנו !

לנסות קצת לפחות קצת.. לדון לכך זכות !

להיות קצת יותר סבלניים.

התעכבת קצת בגלל מישהו אחר ? לא נורא !! יש אנשים שאיבדו את חייהם או קרו להם דברים נוראיים אחרים. קצת פרופורציות לחיים יעשו לך רק טוב.

לשמוח במה שיש לך. כלום לא מובן מאליו.

להודות בכל יום על החיים שלך. פשוטו כמשמעו.

דוד המלך אומר : ״טוב יום בחצריך מאלף״

אחד הפירושים הוא :

יום אחד כאן, בעולם הזה, במקום בו אתה יכול להשפיע לטובה, לתקן את עצמך, לחטוף עוד מצווה, לעזור לאחר, לחמול על חברך או אוהביך- טוב יותר מהקרבת אלף קורבנות !  ( שהיו מכפרים על חטאים בבית המקדש )

״לא בשמיים היא״ - התורה איננה בשמיים, היא כאן בארץ. אנחנו רק צריכים לקבל החלטה שנרגעים. לוקחים את הכל בקצת יותר סבלנות וסובלנות. קצת יותר אהבה וחמלה. ואז נזכה לשתי עיניים מאירות וטובות שישפיעו אור על עצמינו ועל סביבתנו ומי יודע אולי יהפכו את השכונה שלנו או רק את הרחוב שלנו למקום נעים יותר.

( המסכם - בפשטות )


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page