top of page

עזוב אותך….


הרבה אנשים אומרים, עזוב אותך.. מספיק לי להיות בן אדם טוב, לקיים את - ואהבת לרעך כמוך, לכבד את ההורים, לדבר בנימוס וזהו, זה הכי חשוב לא ?


"דרך ארץ קדמה לתורה"....


אף על פי כן, במציאות של ימינו, כשאנו רואים השכם וערב כמה חסרה דרך ארץ בחיי היום יום שלנו, כמעט בכל מקום, מתבקשת חשיבה מחודשת לעניין הקדימות של דרך הארץ..


יש מי שאומר : דרך ארץ ? קדמה לה – תורה. ואני חושב שכדי שנרבה בדרך ארץ חייב להיות לנו בסיס מוסרי ומקור אינסופי של ידע שממנו נוכל לשאוב הנהגות לעניין זה כדי שנוכל להיות טובים יותר ולהרבות טוב בעולם ובפרט איש לרעהו !


למקור הזה קוראים : תורת ישראל. 


גם אני חשבתי בטעות בעבר, שלקיים מצוות או לשמור על אורח חיים יהודי זה אומר - לאבד את חופש הבחירה שלי, לחיות חיים אפורים, ללבוש בגדים שאני לא אוהב, לחיות תחת הגבלות ועוד כל מיני דברים שגרמו לי לחשש גדול.


חשבתי גם שכדי להיות יהודי שומר מצוות אני צריך להפוך למישהו קיצוני כמו שלעיתים מראים לנו בטלויזיה ובתקשורת באופן לא חיובי, ושזה ממש לא מתאים להשקפת העולם שלי או לדרך שבה אני רוצה לחיות את חיי ולכן אמרתי לעצמי שזה לא בשבילי ושכדאי לי להמשיך לחיות את חיי בשקט, בשמחה ובכייף. 


אחת המסקנות שאליהן הגעתי במהלך דרכי היא :


שכדי לקיים את מצוות היהדות או חלק מהן, לא חייבים לנסוע לגור במאה שערים או בבני ברק, לא חייבים לשנות את סגנון הלבוש או לגדל זקן ארוך, אפשר להתחיל גם כעת, כפי שאנחנו והיכן שאנו נמצאים, בבתים הקיימים שלנו, במסגרת המשפחתית שלנו, בעבודה או בלימודים, בטיול או בצבא, בכל זמן ובכל מקום.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page