top of page

עוף גוזל

(תיעוד הוידאו בסוף המאמר)

הולך לו איש לכותל המערבי בצהרי יום חמישי.

יושב לו מול הכותל ומתעמק בתפילה מיוחדת..

פ ת א ו ם - שומע משק כנפיים לשלוש שניות.. ואז בום ! נוחת לו -גוזל יונה- בן כשבועיים, לרגליו ממש..

הגוזל מבוהל מאוד. הוא נפצע קצת ברגלו מהנחיתה.. מתחיל קצת לבכות, הולך ימינה, פונה שמאלה ונראה ממש אובד עצות.

מביט בו האיש תוך כדי התפילה, חושב איך לסייע לו וממתין בינתיים לראות מה יעשה הגוזל ואיך ה׳ נכנס לתמונה.

הגוזל ממשיך לבכות, מנסה לטפס בחזרה על אבני הכותל. הוא קצת צולע ברגלו, מנפנף בכנפיים, מביט למעלה ובכל כוחו קורא לעזרה !

אף אחד לא מגיע.

ממשיך הגוזל, צועק ממש בקול גדול כחמש דקות ופתאום - כהרף עין, נשמע משק נוסף מן השמים ותוך שנייה נוחת על יד, אביו של הגוזל.

כאן האיש כבר מוציא את המצלמה ומתחיל לתעד...

בקיצור - האבא מגיע, מאכיל אותו ממקור למקור בצינור ישיר, מלווה אותו ולא עוזב אותו לרגע.

נראה שהגוזל קצת נרגע, האבא שלו הגיע, הוא כבר לא דואג. רצה עוד אוכל, ביקש וגם קיבל וב״ה שלום על ישראל.

זה לא עוד סתם סיפור יפה, זה קרה באמת, בצהורי יום חמישי אחד, בכותל המערבי.


המסר במעשה ברור, נכון ?

גם אם קצת קשה ונראה חסר סיכוי, גם אם הכנפיים עדיין לא מספיק חזקות או שנפלת מגובה רב ואינך יודע מה לעשות

״קרוב ה׳ לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת״. אבא מגיע בזמן, מאכיל וגם משקה. משביע לכל חי רצון, מגונן ושומר על גוזליו כי הרי רחמיו על כל מעשיו.


שתהיה שבת שלום !תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page