top of page

נעלבת?

הגמרא במסכת שבת אומרת :

״תנו רבנן, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם אומר הכתוב - ואוהביו כצאת השמש בגבורתו״

אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה.

אומר הרב מרדכי אליהו עה״ש -

שמחים ביסורים -הכוונה היא לא שיש להם ייסורים אלא שהם עושים כל מה שעושים בשמחה ובאהבה ולכן אין להם יסורים !

עצה טובה למחיקת עוונות -

העליבו אותך ? ביישו אותך ? אל תגיב ותרוויח.

רבים הסיפורים על אנשים שבלמו את לשונם בשעה שהעליבו אותם או פגעו בהם ומיד לאחר מכן הם ניצלו את ״שתיקתם בשעת המריבה״ כדי לבקש משאלת לב עבור עצמם או עבור אחרים והמשאלה התגשמה תוך זמן קצר.

הלשון היא האבר היחידי בגוף שיש לו שני מחסומים, המחסום הראשון הוא השיניים והמחסום השני הוא השפתיים. חשוב מאוד לשמור על נקיות הלשון ובפרט בשעה שמאוד מאתגר לעשות זאת.

לא צריך להתנצל על מילים שלא אמרת.

אמן ונזכה לכך.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page