top of page

נטילת ידיים


לאחר שאדם אמר מודה אני לפניך וכו'.. וקם ממיטתו בשחרית, הוא כמו ברייה חדשה ממש ולכן הוא צריך להתקדש וליטול ידיו ( לשטוף אותם במים ) מתוך כלי ( שנקרא "נטלה" או כלי כלי שלם אחר ) ויש כמה טעמים לעניין זה :

 1. דבר זה שקול לכהן הגדול שהיה בבית המקדש אשר היה מקדש את ידיו בכל יום מן הכיור לפני עבודת הקודש שלו.

 2. במקרא כתוב : "ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' לשמעו בקול תודה" וכו..

 3. כשאדם ישן, מסתלקת ממנו נשמתו הקדושה ובאה במקומה רוח טומאה ושורה על גופו וכשהוא מתעורר מסתלקת רוח הטומאה מגופו חוץ מבין אצבעותיו עד אשר ישפוך עליהם 3 פעמים מים לסירוגין.

אדם צריך ליטול ידיו כשהוא מתעורר עוד לפני שילך 4 אמות ( קצת פחות משני מטרים ) ולכן כדאי שיכין לו מראש נטלה ( כלי מעין כוס גדולה ) מלאה במים ויניח אותה בתוך קערה קטנה ליד מיטתו כדי שתהיה לו מוכנה לבוקר עוד לפני שיפסע 4 אמות

את הנטילה יש לבצע באופן הבא :

מחזיק את הכלי מלא במים ביד ימין, מעביר אותו ליד שמאל ושופך תחילה על יד ימין, אח"כ מניח את הכלי בקערה, משם לוקחו ביד שמאל, מושיטו לימין ונוטל לשמאל וכן יעשה 3 פעמים.

יטול ידיו לפחות עד קשרי אצבעותיו ורוחץ את פניו ואת פיו ואח"כ ינגב את פניו ואת ידיו.

צריך להשתדל מאוד לא לגעת בכל פתחי הגוף לפני שנוטלים ידיים. לא לגעת בפה, לא בחוטם ( אף ) לא בעיניים, לא באזניים, לא בפי הטבעת וגם לא בדברי מאכל או במקום שמקיז דם.

צריך ליטול ידיו לתוך כלי ( גיגית או קערה ) אך גם לתוך כיור זה אפשרי כמובן, ככל שהוא קרוב מספיק.


את הברכה עצמה על נטילת הידים צריך לברך במקום נקי ובגוף נקי, לכן יברך רק לאחר שיעשה את צרכיו ( או לפחות לאחר שהטיל את מימיו ) כלומר בפועל, יצטרך ליטול את ידיו שוב באותו אופן, כעת אפשר גם בכיור רגיל ולאחר מכן יברך : "על נטילת ידיים"... אך ישים לב לא יברך בבית הכסא או במקלחת...אלא רק מחוצה להם, אלא אם הם מופרדים במחיצה מאיזור הכיור.

להלן הברכה במלואה :


"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ( בשם ומלכות ) אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים."


לאחר הברכה יברך את ברכת "אשר יצר" על פעולת הנקבים שבגוף ( הסבר מורחב בהמשך ) לאחר מכן את ברכת "אלהי נשמה", את סדר "ברכות השחר" ולאחר מכן את ברכות התורה. ברכות אלו מופיעות בכל ספר סידור תפילה [מודפס] בחלק : ברכות השחר. משך זמן קריאתן – כ 5 דקות.

( באפליקצית סידור תפילה בטלפון חכם זה מופיע תחת הכותרת – השכמת בוקר )


להלן פעולות נוספות המצריכות נטילת ידיים במים אך ללא ברכת נטילת ידיים :

 • המגלח שערותיו החופף ראשו

 • המקיז דם

 • הנוטל ציפורניו

 • המפלה את בגדיו הנכנס במקום שבו יש מת

 • היוצא מבית המרחץ הנוגע בכינה

 • המלווה את המת

 • היוצא מבית הכסא המשמש מיטתו

 • היוצא מבית העלמין

 • הקם מן המיטה

 • החולץ נעליו

 • הנוגע במקומות המכוסים בגופו

ובהמשך ישיר לעניין נטילת ידיים, נוסיף לכאן הדרכה בסיסית ביותר למי שנוטל ידיו לפני ברכת המוציא לחם מן הארץ או לסעודה –

להלן :

 • יטול ג' פעמים בכלי לא לסירוגין כלומר – 3 פעמים יד ימין ולאחר מכן 3 פעמים יד שמאל ויברך לאחר מכן על נטילת ידיים.

 • צריך להשתדל לחלק את המים שבכלי ל 6 חלקים שווים תוך כדי פעולת נטילת הידיים כדי שכל כמות של שפיכת מים על הידיים בנטילה תהיה פחות או יותר שווה בששת הפעמים.

 • לצורך נטילת ידים בברכה לפני ברכת המוציא לחם מן הארץ ואכילת לחם, צריך להתכוון לאכול לפחות למעלה מ 50 גרם לחם.

 • נוטלים ידיים גם לצורך סעודה גדולה ללא לחם.
בפשטות – העצמה והתפתחות אישית ברוח יהודית.Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page