top of page

מסר לא צפוי מהמוסך

היום בצהוריים עם קבלת החשבון של תיקון הרכב במוסך, ראיתי על דלפק הקבלה לצד העטים והסוכריות הקטנות שיש שם ( אולי כדי להמתיק מעט את התחושה שלאחר קבלת החשבון.. ) גם פתקים קטנים ומעוצבים עליהם כתוב :

״ישועת ה׳ כהרף עין״

ומי מאתנו לא זקוק לישועה כלשהי ?

פתחתי את הפתק ומצאתי את זה :


תפילת תודה לבורא עולם

מלך מלכי המלכים, הקב״ה, אדון עולם, תודה.

תודה שאני עומד.ת כאן לפניך ומודה לך.

וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריך.ה להודות לך.

הרי על הכל אני צריך.ה להודות לך, כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים. תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי.

תודה שאתה תמיד איתי.

תודה שאתה נותן לי כח לעשות מצוות, כח לעשות מעשים טובים, כח להתפלל.

תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה.

תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי, בכל רגע ורגע.

תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושם.ת.

ותודה לך מלך מלכי המלכים גם על כל הדברים שאין לי.

תודה שקשה לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, אפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודע.ת שכל מה שמגיע לי ממך הוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדויקת ומושלמת, כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות.

תודה שלפעמים קשה לי כי רק כך אני יודע.ת להעריך את הטוב.

רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור.

תודה על החיים הנפלאים שאתה נותן לי, תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נותן לי ולא אף אחד אחר.

תודה שאתה שומע את התפילות שלי.

בורא עולם, אני מבקש.ת ממך סליחה ממעמקי לבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי ובמקום לומר תודה, רק התלוננתי.

אני עפר ואפר ואתה בורא כל העולם. אנא אל תתרחק ממני לעולם.

עד כאן.

יש גם סיפור מרגש מאוד ונס גדול מאחורי הפתק הזה ואגב, אחלה מוסך לבעלי מאזדה ופורד.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page