top of page

מה לשים במשלוח מנות ?

משנכנס אדר מרבין בשמחה.

בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר, לעמוד על נפשם ולהינקם מאויביהם והיו צריכים לבקש רחמים מאת ה׳ יתברך שמו, שיעזרם.

ולכן קיבלו עליהם כל ישראל יום זה לתענית ציבור ונקרא תענית אסתר כדי לזכור שהבורא יתברך שמו רואה ושומע תפילת כל איש בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב אל ה׳ בכל לבבו, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם.

מכל מקום ניתן להקל בתענית זאת בעת הצורך.

ביום י״ד באדר הוא פורים.

לכבוד קריאת המגילה בבתי הכנסת, יש ללבוש בגדי שבת מהערב ויש הנוהגים גם להתחפש.

נוהגים לתת קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו הזמן ״זכר למחצית השקל״ שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות ציבור בזמן שבית המקדש היה קיים.

המנהג לתת 3 מחציות השקל משום שבפרשת כי תישא כתוב 3 פעמים ״תרומה״.

נותנים זאת בערב לפני קריאת המגילה ומחלקים אותן לעניים.

בפורים - בתפילות ערבית, שחרית ומנחה אומרים - ״על הניסים״.

חייבים גם גברים וגם נשים לשמוע קריאת מגילה גם בלילה וגם ביום.

בברכת ״שהחיינו״ של יום, יכוונו גם על מצוות משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים.

הקורא את המגילה צריך לכוון ולהוציא לידי חובה את כל השומעים. גם השומע צריך לכוון ולצאת לידי חובה ולשמוע כל תיבה ותיבה.

עיר שהיתה מוקפת חומה בימי יהושוע בן נון, קוראים בה את המגילה ב ט״ו לחודש ולא בי״ד.

כיום חל עניין זה בירושלים בלבד.

חייב כל אדם לשלוח לכל הפחות לאדם אחד שתי מתנות.

מתנה לאביון צריכה להיות סכום כסף שיכול לקנות בו ארוחה.

צריך שיתן לכל הפחות לשני אביונים.

חייבים לאכול, לשתות ולשמוח בפורים.

עיקר מצוות הסעודה שתהיה ביום פורים.

גם מתנות לאביונים ואיש לרעהו צריך להיות ביום.

כדאי מאוד להיות בחופש בפורים ולא לעבוד, להרבות בשתיית יין ולשמוח שמחה אמיתית.

עד כאן - סיכום קיצור שולחן ערוך בעניין זה.


אז מה כדאי לשים במשלוח המנות ?

המלצת מערכת ״בפשטות״ :

כדאי לשים לפחות תבשיל אחד ומשקה אחד, רצוי יין.

( אגב, גם קופסת טונה נחשבת לתבשיל וניתן להשיג בסופרים גם בקבוקי יין קטנים ואישיים )

אפשר כמובן גם להוסיף דברי מתיקה וחטיפים.

המלצה - יש להשתדל שהמוצרים במשלוח המנות יהיו ללא חומרים משמרים, E למיניו, ובטח שלא מונוסדיום גלוטומט. כדאי שהמוצרים יהיו כמה שיותר טבעיים וקרובים לצורתם המקורית.

במבה צהובה, שוקולד מריר 85%, בייגלה, עוגיות מקמח מלא או כוסמין, חטיף צ׳יפס טבעי,

סוכריות צמחים ללא סוכר, אגוזים וכדומה..

לא לשכוח גם ברכה שמחממת את ה - ♥️


פורים שמח !!!

ושנהיה מאוחדים תמיד גם אם דעותינו שונות בנושאים מסוימים.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page