top of page

כמה עוד יש לי ללמוד

ריבונו של עולם שלום.

יש כל כך הרבה דברים שאני עוד צריך ללמוד.

כמעט כל יום אני לומד משהו חדש, עלייך, על תורתנו הקדושה, על עם ישראל וגם על עצמי.

לפעמים דברים שברורים לילד בן 5 שגדל מיום היוולדו כיהודי ירא שמיים, אני מגלה רק כעת, בגילי המתקדם..

״לא הביישן למד ולא החכם מלמד״

מכל מלמדי השכלתי.

תודה לך מלך העולם שאתה שולח אליי שליחים נאמנים ללמד אותי את הדברים שאני לא יודע.

מתפלל להשליך מעליי את האגו ואת הכבוד כדי שאוכל ללמוד מהם נ ט ו. בלי גינונים ובלי להתנצח.

פשוט לקבל את הידע והמידע הדרוש לי כדי להמשיך את דרכי להיות יהודי, בצורה טובה יותר.

הלוואי שאצליח ללמוד על מנת ללמד, לקיים, לשמור ולעשות.

שאדע להקשיב יותר ופחות לדבר.

שאצליח לזכור ולשמור את כל מה שאני לומד.

שאצליח להבין.

שארצה תמיד להמשיך ללמוד.

שאדע שלא עליי לסיים המלאכה. רק לעשות את המירב של החלק שלי.

שאערוך בכל יום חשבון נפש ואנסה לתקן את מה שצריך תיקון ללא דיחוי.

אף אחד לא מושלם, ״אין צדיק בארץ אשר לא יחטא״.

בורא עולם, אנא, שמע תפילותינו, חדש עלינו שנה טובה, מתוקה ומשובחת.

״שנהיה לראש ולא לזנב״.

לראש- ראשי תיבות: לעשות רצון אבינו שבשמיים.

שנזכה לגאולה שלימה במהרה, גאולה פרטית, כל אחד ואחת לפי הצורך וגאולה לאומית לכלל עם ישראל כאיש אחד ב-♥️ 1 .

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page