top of page

חייבים לצפות בסרטון הנדיר הזה, צולם בשבת 🤫

תיעוד נדיר שצולם בשבת (ע״י ולוגר ידוע שאינו יהודי) אשר התארח אצל משפחה יהודית בניו יורק לארוחת ליל שבת משפחתית.

חובת צפייה, הקישו על הקישור -

תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page