top of page

אשר יצר את האדם בחכמה

ישתדל האדם להרגיל את עצמו להתפנות ערב ובוקר שכן דבר זה גם מרגיל לזריזות ונקיות אצל האדם.

יש להשתדל מאוד לא "להתאפק" או להשהות את נקביו להטיל מים ועוד.

על האדם להיות צנוע גם בבית הכסא, לא יגלה את גופו עד שישב וגם אז יגלה רק מה שממש צריך לגלות כדי שלא יטנף את בגדיו. יזהר מכך גם בלילה וגם ביום.

יש להשתדל שלא להתפנות בפני אף אדם אלא אם כן יהא הדבר סכנה ממשית לאדם אם יעצור את עצמו.

ישתדל להתפנות בישיבה בלבד ולא בעמידה וגם לא ימהר לצאת מבית הכסא עד אשר יהיה לו ברור שאינו צריך עוד.

וכשמטיל מים בעמידה ישים לב כי לא יתלכלך מכך בנעליו או בבגדיו. יזהר מאוד שלא לאחוז במילתו. בבית הכסא אסור להרהר בדברי תורה.

[הערת המסכם - אני אוחז בדעה כי בימינו בארץ ישראל כדאי להתפנות בבית הכסא ולא מחוצה לו כגון בשדה, בדרך או בכביש משום שמירה על קדושת הארץ וכדי לא לבזותה בעשיית צרכים ישירות על אדמתה (אלא אם השעה דחוקה ממש)]

יזהר להתנקות היטב וינקה ביד שמאל ולא ביד ימין מפני שהוא קושר בה.

בכל פעם שמתפנה או מטיל מים ואפילו רק טיפה אחת, ירחץ ידיו במים ( נטילת ידים ללא ברכת נטילה ) ויברך ברכת "אשר יצר" :


בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם

אֲשֶׁר יָצַר אֶת הָאָדָם בְּחָכְמָה, וּבָרָא בוֹ נְקָבִים נְקָבִים חֲלוּלִים חֲלוּלִים.

גָּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ, שֶׁאִם יִסָּתֵם אֶחָד מֵהֶם אוֹ אִם יִפָּתֵחַ אֶחָד מֵהֶם – אִי אֶפְשַׁר לְהִתְקַיֵּם אֲפִילוּ שָׁעָה אֶחָת. בָּרוּךְ אַתָּה ה', רוֹפֵא כָל בָּשָׂר וּמַפְלִיא לַעֲשׁוֹת.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page